Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
David i všechen lid, který byl s ním, se dali do hlasitého pláče a plakali až do úplného vysílení. 1 Samuelova 30,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Samuelova 30

1 Samuelova 30

Komentáře k verši :

David i všechen lid, který byl s ním, se dali do hlasitého pláče a plakali až do úplného vysílení. 1 Samuelova 30,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.