Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Předložila to Saulovi i jeho služebníkům a oni jedli. Pak se zvedli a odešli ještě té noci. 1 Samuelova 28,25›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Samuelova 29


1 Samuelova, Kapitola 29


1 Samuelova, Kapitola 30

1 Samuelova 30

Komentáře k verši :

Předložila to Saulovi i jeho služebníkům a oni jedli. Pak se zvedli a odešli ještě té noci. 1 Samuelova 28,25

Počet veršů v Bibli je 31 167.