Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
David odtud vystoupil a usadil se na nepřístupných vrcholcích u Én-gedí. 1 Samuelova 24,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Samuelova 24


1 Samuelova, Kapitola 24

1 Samuelova 25


1 Samuelova, Kapitola 25

Komentáře k verši :

David odtud vystoupil a usadil se na nepřístupných vrcholcích u Én-gedí. 1 Samuelova 24,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.