Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Davidovi oznámili: "Hle, Pelištejci bojují proti Keíle, už plení humna." 1 Samuelova 23,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Samuelova 23


1 Samuelova, Kapitola 23

1 Samuelova 23

Komentáře k verši :

Davidovi oznámili: "Hle, Pelištejci bojují proti Keíle, už plení humna." 1 Samuelova 23,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.