Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Nadto zavázal Jónatan Davida přísahou při své lásce k němu, neboť ho z duše miloval. 1 Samuelova 20,17›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Samuelova 20

1 Samuelova 21


1 Samuelova, Kapitola 21
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Nadto zavázal Jónatan Davida přísahou při své lásce k němu, neboť ho z duše miloval. 1 Samuelova 20,17

Počet veršů v Bibli je 31 167.