Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Tu bylo Saulovi oznámeno: "Hle, David je v prorockém domě v Rámě." 1 Samuelova 19,19›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Samuelova 19


1 Samuelova, Kapitola 20

1 Samuelova 20

Komentáře k verši :

Tu bylo Saulovi oznámeno: "Hle, David je v prorockém domě v Rámě." 1 Samuelova 19,19

Počet veršů v Bibli je 31 167.