Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Saul viděl a poznal, že Hospodin je s Davidem, a jeho dcera Míkal ho milovala. 1 Samuelova 18,28›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Samuelova 19


1 Samuelova, Kapitola 19

1 Samuelova 19


1 Samuelova, Kapitola 20

Komentáře k verši :

Saul viděl a poznal, že Hospodin je s Davidem, a jeho dcera Míkal ho milovala. 1 Samuelova 18,28

Počet veršů v Bibli je 31 167.