Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A Jónatan uzavřel s Davidem smlouvu, neboť ho miloval jako sám sebe. 1 Samuelova 18,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Samuelova 18


1 Samuelova, Kapitola 18

1 Samuelova 18

Komentáře k verši :

A Jónatan uzavřel s Davidem smlouvu, neboť ho miloval jako sám sebe. 1 Samuelova 18,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.