Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A Pelištejec se předváděl za časného jitra i navečer a stavěl se na odiv po čtyřicet dní. 1 Samuelova 17,16›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Samuelova 17

1 Samuelova 17

Komentáře k verši :

A Pelištejec se předváděl za časného jitra i navečer a stavěl se na odiv po čtyřicet dní. 1 Samuelova 17,16

Počet veršů v Bibli je 31 167.