Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pak Saul přitáhl až k Amálekovu městu a v úvalu umístil zálohu. 1 Samuelova 15,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Samuelova 15

1 Samuelova 15

Komentáře k verši :

Pak Saul přitáhl až k Amálekovu městu a v úvalu umístil zálohu. 1 Samuelova 15,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.