Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vezme vám otroky a otrokyně a nejlepší jinochy i osly, aby pro něho pracovali. 1 Samuelova 8,16›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Samuelova 8


1 Samuelova, Kapitola 9

1 Samuelova 9

Komentáře k verši :

Vezme vám otroky a otrokyně a nejlepší jinochy i osly, aby pro něho pracovali. 1 Samuelova 8,16

Počet veršů v Bibli je 31 167.