Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Také dcery vám vezme za mastičkářky, kuchařky a pekařky. 1 Samuelova 8,13›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Samuelova 8


1 Samuelova, Kapitola 9

1 Samuelova 9

Komentáře k verši :

Také dcery vám vezme za mastičkářky, kuchařky a pekařky. 1 Samuelova 8,13

Počet veršů v Bibli je 31 167.