Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Salmón zplodil Bóaza, Bóaz zplodil Obéda, Rút 4,21›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
1 Samuelova 1


1 Samuelova, Kapitola 1

1 Samuelova 1

Komentáře k verši :

Salmón zplodil Bóaza, Bóaz zplodil Obéda, Rút 4,21

Počet veršů v Bibli je 31 167.