Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Chesrón zplodil Ráma, Rám zplodil Amínadaba, Rút 4,19›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
1 Samuelova 1


1 Samuelova, Kapitola 1

1 Samuelova 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Chesrón zplodil Ráma, Rám zplodil Amínadaba, Rút 4,19

Počet veršů v Bibli je 31 167.