Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Noemi vzala dítě, položila si je na klín a stala se mu chůvou. Rút 4,16›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Rút 4


1 Samuelova, Kapitola 1

1 Samuelova 1

Komentáře k verši :

Noemi vzala dítě, položila si je na klín a stala se mu chůvou. Rút 4,16

Počet veršů v Bibli je 31 167.