Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Zastánce tedy řekl Bóazovi: "Kup si to sám." A zul si střevíc. Rút 4,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Rút 4

1 Samuelova 1


1 Samuelova, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Zastánce tedy řekl Bóazovi: "Kup si to sám." A zul si střevíc. Rút 4,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.