Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Bóaz pak vybral deset mužů z městských starších a požádal je: "Zasedněte zde." A oni zasedli. Rút 4,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Rút 4


Rút, Kapitola 4

1 Samuelova 1


1 Samuelova, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Bóaz pak vybral deset mužů z městských starších a požádal je: "Zasedněte zde." A oni zasedli. Rút 4,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.