Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Noemi jí pravila: "Jen vyčkej, má dcero, a poznáš, jak to dopadne. Ten muž si nedá pokoj a dovede tu záležitost ke konci ještě dnes." Rút 3,18›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Rút 4


Rút, Kapitola 4

1 Samuelova 1


1 Samuelova, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Noemi jí pravila: "Jen vyčkej, má dcero, a poznáš, jak to dopadne. Ten muž si nedá pokoj a dovede tu záležitost ke konci ještě dnes." Rút 3,18

Počet veršů v Bibli je 31 167.