Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A dodala: "Těchto šest měr ječmene mi dal on. Řekl totiž: Nesmíš přijít ke své tchyni s prázdnou." Rút 3,17›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Rút 4


Rút, Kapitola 4

1 Samuelova 1


1 Samuelova, Kapitola 1

Komentáře k verši :

A dodala: "Těchto šest měr ječmene mi dal on. Řekl totiž: Nesmíš přijít ke své tchyni s prázdnou." Rút 3,17

Počet veršů v Bibli je 31 167.