Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Tak spala u jeho nohou až do rána. Ale vstala dříve, než by kdo mohl poznat druhého, protože Bóaz řekl: "Jen ať se nikdo nedoví, že přišla na humno žena." Rút 3,14›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Rút 3


Rút, Kapitola 4

Rút 4


1 Samuelova, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Tak spala u jeho nohou až do rána. Ale vstala dříve, než by kdo mohl poznat druhého, protože Bóaz řekl: "Jen ať se nikdo nedoví, že přišla na humno žena." Rút 3,14

Počet veršů v Bibli je 31 167.