Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Už se neboj, má dcero! Udělám pro tebe všechno, oč si říkáš. Všechen můj lid v bráně ví, že jsi žena znamenitá. Rút 3,11›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Rút 3


Rút, Kapitola 4

Rút 4

Komentáře k verši :

Už se neboj, má dcero! Udělám pro tebe všechno, oč si říkáš. Všechen můj lid v bráně ví, že jsi žena znamenitá. Rút 3,11

Počet veršů v Bibli je 31 167.