Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
O půlnoci se ten muž vyděsil, trhl sebou a vidí - v nohách mu leží žena. Rút 3,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Rút 3


Rút, Kapitola 4

Rút 4

Komentáře k verši :

O půlnoci se ten muž vyděsil, trhl sebou a vidí - v nohách mu leží žena. Rút 3,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.