Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Odpověděla jí: "Vykonám všechno, co mi říkáš." Rút 3,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Rút 3

Rút 4


Rút, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Odpověděla jí: "Vykonám všechno, co mi říkáš." Rút 3,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.