Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Až si lehne a ty zjistíš, kde leží, půjdeš, odkryješ mu plášť v nohách a lehneš si tam. On ti pak poví, co máš učinit." Rút 3,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Rút 3

Rút 4


Rút, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Až si lehne a ty zjistíš, kde leží, půjdeš, odkryješ mu plášť v nohách a lehneš si tam. On ti pak poví, co máš učinit." Rút 3,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.