Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Umyj se, potři se mastí, přehoď si plášť a sejdi na humno. Nedej se však tomu muži poznat, dokud nedojí a nedopije. Rút 3,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Rút 3


Rút, Kapitola 3

Rút 4


Rút, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Umyj se, potři se mastí, přehoď si plášť a sejdi na humno. Nedej se však tomu muži poznat, dokud nedojí a nedopije. Rút 3,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.