Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Přidržela se tedy Bóazových děveček a sbírala, dokud neskončila sklizeň ječmene a pšenice. A bydlela s tchyní. Rút 2,23›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Rút 3


Rút, Kapitola 3

Rút 4


Rút, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Přidržela se tedy Bóazových děveček a sbírala, dokud neskončila sklizeň ječmene a pšenice. A bydlela s tchyní. Rút 2,23

Počet veršů v Bibli je 31 167.