Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Sbírala tedy na tom poli až do večera. Pak vymlátila to, co nasbírala, a byla toho asi éfa ječmene. Rút 2,17›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Rút 2


Rút, Kapitola 3

Rút 4


Rút, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Sbírala tedy na tom poli až do večera. Pak vymlátila to, co nasbírala, a byla toho asi éfa ječmene. Rút 2,17

Počet veršů v Bibli je 31 167.