Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Když vstala, aby sbírala dál, přikázal Bóaz svým služebníkům: "Bude-li sbírat i mezi snopy, nevyčítejte jí to. Rút 2,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Rút 2


Rút, Kapitola 3

Rút 3


Rút, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Když vstala, aby sbírala dál, přikázal Bóaz svým služebníkům: "Bude-li sbírat i mezi snopy, nevyčítejte jí to. Rút 2,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.