Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Tu přišel z Betléma Bóaz a pozdravil žence: "Hospodin s vámi." Odpověděli: "Hospodin ti žehnej." Rút 2,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Rút 2

Rút 3


Rút, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Tu přišel z Betléma Bóaz a pozdravil žence: "Hospodin s vámi." Odpověděli: "Hospodin ti žehnej." Rút 2,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.