Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Tak se Noemi vrátila a s ní se navrátila z Moábských polí její snacha, moábská Rút. Přišly do Betléma, když začínala sklizeň ječmene. Rút 1,22›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Rút 2


Rút, Kapitola 2

Rút 3


Rút, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Tak se Noemi vrátila a s ní se navrátila z Moábských polí její snacha, moábská Rút. Přišly do Betléma, když začínala sklizeň ječmene. Rút 1,22

Počet veršů v Bibli je 31 167.