Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Když Noemi viděla, že Rút je odhodlána jít s ní, přestala ji přemlouvat. Rút 1,18›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Rút 1


Rút, Kapitola 2

Rút 2

Komentáře k verši :

Když Noemi viděla, že Rút je odhodlána jít s ní, přestala ji přemlouvat. Rút 1,18

Počet veršů v Bibli je 31 167.