Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Odešla tedy se svými snachami z místa, kde přebývala. Když se vracely do judské země, Rút 1,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Rút 1

Rút 2


Rút, Kapitola 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Odešla tedy se svými snachami z místa, kde přebývala. Když se vracely do judské země, Rút 1,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.