Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Oba, Machlón i Kiljón, rovněž zemřeli, a tak ta žena zůstala sama, bez dětí i bez muže. Rút 1,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Rút 1

Rút 2


Rút, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Oba, Machlón i Kiljón, rovněž zemřeli, a tak ta žena zůstala sama, bez dětí i bez muže. Rút 1,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.