Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ti se oženili s Moábkami. Jedna se jmenovala Orpa, druhá Rút. Sídlili tam asi deset let. Rút 1,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Rút 1

Rút 2


Rút, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Ti se oženili s Moábkami. Jedna se jmenovala Orpa, druhá Rút. Sídlili tam asi deset let. Rút 1,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.