Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ale Noemin muž Elímelek zemřel a ona zůstala s oběma syny sama. Rút 1,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Rút 1


Rút, Kapitola 1

Rút 2


Rút, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Ale Noemin muž Elímelek zemřel a ona zůstala s oběma syny sama. Rút 1,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.