Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Byl jeden muž z Efrajimského pohoří jménem Míkajáš. Soudců 17,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Soudců 17


Soudců, Kapitola 17

Soudců 18


Soudců, Kapitola 18

Komentáře k verši :

Byl jeden muž z Efrajimského pohoří jménem Míkajáš. Soudců 17,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.