Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
I sestoupil jeho otec k té ženě a Samson tam uspořádal hostinu, jak to mládenci dělávali. Soudců 14,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Soudců 14


Soudců, Kapitola 15

Soudců 15
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

I sestoupil jeho otec k té ženě a Samson tam uspořádal hostinu, jak to mládenci dělávali. Soudců 14,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.