Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jiftách Gileádský byl udatný bohatýr. Byl synem nevěstky, zplozený Gileádem. Soudců 11,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Soudců 11


Soudců, Kapitola 11

Soudců 11

Komentáře k verši :

Jiftách Gileádský byl udatný bohatýr. Byl synem nevěstky, zplozený Gileádem. Soudců 11,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.