Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Po Ehúdově smrti se Izraelci dále dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Soudců 4,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Soudců 4


Soudců, Kapitola 4

Soudců 5


Soudců, Kapitola 5

Komentáře k verši :

Po Ehúdově smrti se Izraelci dále dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Soudců 4,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.