Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
I povolával Hospodin soudce, aby je vysvobozovali z rukou plenitelů. Soudců 2,16›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Soudců 2


Soudců, Kapitola 3

Soudců 3

Komentáře k verši :

I povolával Hospodin soudce, aby je vysvobozovali z rukou plenitelů. Soudců 2,16

Počet veršů v Bibli je 31 167.