Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Opustili Hospodina a sloužili Baalovi a Aštoretě. Soudců 2,13›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Soudců 2


Soudců, Kapitola 3

Soudců 3

Komentáře k verši :

Opustili Hospodina a sloužili Baalovi a Aštoretě. Soudců 2,13

Počet veršů v Bibli je 31 167.