Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Emorejská hranice vedla od Svahu štírů, od Skaliska nahoru. Soudců 1,36›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Soudců 2


Soudců, Kapitola 2

Soudců 3


Soudců, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Emorejská hranice vedla od Svahu štírů, od Skaliska nahoru. Soudců 1,36

Počet veršů v Bibli je 31 167.