Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Kálebovi dali Chebrón, jak rozhodl Mojžíš; vyhnal odtud tři Anákovce. Soudců 1,20›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Soudců 1

Soudců 2


Soudců, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Kálebovi dali Chebrón, jak rozhodl Mojžíš; vyhnal odtud tři Anákovce. Soudců 1,20

Počet veršů v Bibli je 31 167.