Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Judovci bojovali proti Jeruzalému, dobyli jej, vybili ostřím meče a město vypálili. Soudců 1,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Soudců 1

Soudců 1

Komentáře k verši :

Judovci bojovali proti Jeruzalému, dobyli jej, vybili ostřím meče a město vypálili. Soudců 1,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.