Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Lid Jozuovi odpověděl: "Nikoli. Budeme sloužit jen Hospodinu!" Jozue 24,21›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Jozue 24

Soudců 1


Soudců, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Lid Jozuovi odpověděl: "Nikoli. Budeme sloužit jen Hospodinu!" Jozue 24,21

Počet veršů v Bibli je 31 167.