Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Lid odpověděl: "Jsme daleci toho, opustit Hospodina a sloužit jiným bohům! Jozue 24,16›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Jozue 24

Soudců 1


Soudců, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Lid odpověděl: "Jsme daleci toho, opustit Hospodina a sloužit jiným bohům! Jozue 24,16

Počet veršů v Bibli je 31 167.