Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Tehdy svolal Jozue Rúbenovce, Gádovce a polovinu pokolení Manasesova Jozue 22,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Jozue 22


Jozue, Kapitola 22

Jozue 22

Komentáře k verši :

Tehdy svolal Jozue Rúbenovce, Gádovce a polovinu pokolení Manasesova Jozue 22,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.