Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Od Janóachu sestupuje k Atarótu a k Naaře, dotýká se Jericha a vede k Jordánu. Jozue 16,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Jozue 17


Jozue, Kapitola 17

Jozue 18


Jozue, Kapitola 18
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Od Janóachu sestupuje k Atarótu a k Naaře, dotýká se Jericha a vede k Jordánu. Jozue 16,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.