Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Za časného jitra přinesli Jozue a kněží Hospodinovu schránu. Jozue 6,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Jozue 6

Jozue 7


Jozue, Kapitola 7

Komentáře k verši :

Za časného jitra přinesli Jozue a kněží Hospodinovu schránu. Jozue 6,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.