Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jozue si tedy zhotovil kamenné nože a obřezal Izraelce u Pahorku předkožek. Jozue 5,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Jozue 5


Jozue, Kapitola 5

Jozue 6


Jozue, Kapitola 6

Komentáře k verši :

Jozue si tedy zhotovil kamenné nože a obřezal Izraelce u Pahorku předkožek. Jozue 5,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.